Každý obchodní případy vyžaduje samostatný přístup a má vždy svou konkrétní náročnost a dobu provedení.

Inženýrská činnost

Ceny za inženýrskou činnost jsou stanoveny dle „Sazebníku cen pro inženýrskou činnost“ nebo dle individuální kalkulace pomocí hodinových zúčtovacích sazeb.

– Pomocné práce250,- Kč/hod
– Méně náročné práce350,- Kč/hod
– Náročné práce450,- Kč/hod
– Velmi náročné a koncepční práce550,- Kč/hod
– Vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce750,- Kč/hod

Průměrná hodinovou zúčtovací sazbu inženýrské činnosti činí:

350,- až 470,- Kč/hod

Celkovou cenu za inženýrskou činnost lze také provést následujícím způsobem:

– Stavební dozor1,5 – 2,5 % z ceny stavebního díla
– Technický dozor2,0 – 4,0 % z ceny stavebního díla

Stanovení konečné ceny za inženýrskou činnost se odvíjí od množství a četnosti požadovaných služeb zákazníka a je vždy předmětem individuální cenové nabídky.


Rozpočtářské práce

Ceny za rozpočtářské práce jsou stanoveny dle „Sazebníku cen pro rozpočtářskou činnost“ nebo dle individuální kalkulace pomocí hodinových zúčtovacích sazeb.

– Pomocné práce250,- Kč/hod
– Méně náročné práce350,- Kč/hod
– Náročné práce450,- Kč/hod
– Velmi náročné a koncepční práce550,- Kč/hod
– Vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce700,- Kč/hod

Stanovení konečné ceny za rozpočtářskou činnost se odvíjí od množství a četnosti požadovaných služeb zákazníka a je vždy předmětem individuální cenové nabídky.

350,- až 460,- Kč/hod

Konečná cena za rozpočtářské práce je přímo závislá na kvalitě podkladů předaných zákazníkem a je vždy předmětem individuální cenové nabídky.

Cenník služeb

Zde najdete orientační ceny nabízených služeb. V tabulkách najedete orientační ceny za vytvoření položkového rozpočtu. Cena za položkový stavební rozpočet se určuje z ceny stavebního díla a to podílem z celkových nákladů stavby bez DPH.

Ceník pro vytvoření stavebního rozpočtu – Novostavby
Náklady na stavbuOrientační cena stavebního rozpočtu
do 500.000,- Kč *do 3.000,-Kč
do 1.000.000,- Kč *do 4.000,-Kč
do 3.000.000,- Kč *do 8.000,-Kč
do 5.000.000,- Kč *do 12.000,-Kč
do 7.000.000,- Kč *do 16.000,-Kč
do 10.000.000,- Kč *do 19.000,-Kč
do 20.000.000,- Kč *do 32.000,-Kč
do 50.000.000,- Kč *do 45.000,-Kč
do 100.000.000,- Kč *do 75.000,-Kč
nad 100.000.000,- Kč *dle domluvy

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH / (*) bez ZTI – zdravotně technické instalace / (*) bez ÚT – rozvody pro ústřední topení / (*) bez EL – elektroinstalace / (*) bez VZT – vzduchotechnika

Ceník pro vytvoření stavebního rozpočtu – Rekonstrukce stavby
Náklady na stavbuOrientační cena stavebního rozpočtu
do 500.000,- Kč *do 4.000,-Kč
do 1.000.000,- Kč *do 6.000,-Kč
do 3.000.000,- Kč *do 11.000,-Kč
do 5.000.000,- Kč *do 17.000,-Kč
do 7.000.000,- Kč *do 24.000,-Kč
do 10.000.000,- Kč *do 27.000,-Kč
do 20.000.000,- Kč *do 42.000,-Kč
do 50.000.000,- Kč *do 65.000,-Kč
do 100.000.000,- Kč *do 93.000,-Kč
nad 100.000.000,- Kč *dle domluvy

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH / (*) bez ZTI – zdravotně technické instalace / (*) bez ÚT – rozvody pro ústřední topení / (*) bez EL – elektroinstalace / (*) bez VZT – vzduchotechnika

Ceny jsou pouze orientační, po zaslání poptávky na vypracování stavebního rozpočtu bude cena stanovena individuálně dle stupně projektové dokumentace a složitosti projektu.

Pokud projektová dokumentace není dodána v potřebném rozsahu pro zpracování stavebního rozpočtu, je nutné zohlednit i orientační cenu za propočet prováděný navíc.

V případě, že je nutné stavební dílo před zahájením tvorby stavebního rozpočtu navštívit, účtuji si následující výdaje:

+ 450,- Kč za každou započatou hodinu

+ 10,00 Kč/km za ujetý km os.automobilem


Nejsem plátce DPH