VÝSTAVBA MODERNÍCH ZDĚNÝCH RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ

Zaměřujeme se na lokality Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem a okolí

Máte v plánu výstavbu rodinného domu na klíč v okolí měst Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem a okolí? Hledáte profesionální stavební firmu, která Vám zrealizuje rodinný dům na klíč dle přání a veškerých požadavků? Obraťte se na nás s Vaší představou a my Vám ji rádi pomůžeme zrealizovat!

Při naší práci klademe především důraz na kvalitně a dobře odvedenou práci, aby byl klient s našimi službami spokojen a měl při výstavbě rodinného domu co nejméně starostí. Práce provádíme kvalifikováními pracovníky a subdodavateli, za které přebíráme veškerou zodpovědnost.

Postup při jednání s naší firmou

 • jsme schopni Vám zajistit projektovou dokumentaci a vše spojené s výstavbou rodinného domu
 • pomůžeme s výběrem vhodných materiálu
 • vypracujeme kompletní cenovou nabídku vč. položkového rozpočtu
 • předložíme Vám návrh Smlouvy o dílo
 • během výstavby jsme v neustálém kontaktu s investorem
 • předání rodinného domu na klíč probíhá formou předávacího protokolu
 • financování výstavby jsme schopni se s klientem dohodnout a najít řešení, aby byly obě strany spokojeny

CO ZNAMENÁ STAVBA NA KLÍČ?

Nejprve zajistíme projektovou dokumentaci stavby na úrovni nutné pro stavební povolení nebo, případně projekt prováděcí. Projekt obsahuje rovněž všechny příslušné profese, od elektro, vody, kanalizace, vytápění, plynu až po VZT. Součástí projektu může být i projekt vlastní domovní studny nebo statický posudek. Na základě stavebního povolení pak realizujeme vlastní stavbu až po předání klíčů majiteli.

JEDNOTLIVÉ FÁZE STAVBY NA KLÍČ

 • Zemní práce – Realizace spodních staveb závisí na kvalitě a únosnosti zeminy, výšce hladiny spodní vody a taktéž na statickém provedení horní stavby. Sejmutí ornice a její uložení na stavebním pozemku. Následuje přesné vytyčení stavby a výkop pro základové rýhy základů.
 • Založení objektu – Rodinné domy stavíme na dvoustupňových monolitických betonových základových pasech s nadezdívkou ze ztraceného bednění. Mezi ztraceným bedněním provedeme rozvody kanalizace, přípojku vody, elektro, plynu, případně vzduchotechniky a TČ.
 • Izolace a odvodnění – Hydroizolace se provádějí standardně na desku, je možno navrhnout i tzv. sevřenou hydroizolaci. Použité materiály jsou závislé na úrovni radonového rizika pozemku, pokud není nutná protiradonová ochrana, jsou hydroizolace prováděny svařovanými asfaltovými pásy (Sklobit).
 • Přípojky – Veškeré napojení na inženýrské sítě je součástí projektové dokumentace a vše projednáme se správci a majiteli jednotlivých sítí.
 • Nosné a nenosné zdivo – Výstavbu provádíme v systému YTONG a POROTHERM za použitím všech systémových prvků nabízených výrobcem. Vnitřní příčky a nenosné stěny taktéž realizujeme v systému YTONG a POROTHERM.
 • Stropní konstrukce – Stropní konstrukce domu jsou navrhovány buď z YTONG systému (stop YTONG KLASIC), nebo keramické buď v kombinaci POT nosníků a vložek MIAKO nebo z předepjatých železobetonových panelů SPIROLL.
 • Schodiště – Schodiště se provádějí buď monolitická železobetonová s následným dřevěným obkladem nebo samonosná dřevěná, montovaná až při dokončování interiéru.
 • Krovy a střecha – Krovy jsou prováděny jako klasické hraněné, kotvené do věnců, pokud není navrženo obytné podkroví, lze realizovat krov z dřevěných vazníků vyráběných systémem GANG-NAIL. Samotné střechy jsou prováděny v systému doporučovaném výrobci krytiny, tj. s pojistnou hydroizolací, kontralatěmi, latěmi a profilovanou střešní krytinou libovolného výrobce.
 • Technické zařízení – Rozvody elektřiny, vody, plynu, odvod splašků, vytápění, chlazení, případně vzduchotechniky (rekuperace).
 • Kompletace stavby – Osazení oken a dveří, tepelných izolací, stínících prvků, úprava vnitřních a vnějších povrchů, instalace sanitárního vybavení, kompletace elektroinstalace apod.
 • Předání veškeré dokumentace a klíčů od domu

Veškeré interiérové i exteriérové úpravy vychází z projektové dokumentace a jsou před zahájením stavby přesně specifikovány v tzv. standardním popisu díla, který je součástí smlouvy o dílo a přesně koresponduje s rozpočtem stavby. Naším cílem je stanovit stavebníkovi cenu realizace s maximální přesností a umožnit mu tím co nejpřesnější finanční plánování výstavby.