Inženýrská činnost

Stavební dozor

Stavební dozor zajišťuje stavbu “svépomocí” v souladu s požadavky stavebního zákona.

Nabízím:

 • sledování způsobu a postupu provádění stavby
 • kontrola vhodnosti ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí
 • vedení stavebního deníku
 • působení k odstranění závad při provádění stavby
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby

Technický dozor investora (TDI)


Technický dozor investora (TDI) je služba, která je zaměřena na dosažení kvalitního stavebního díla. Tato služba začíná v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy je projekt kontrolován z pohledu vhodnosti použitých materiálů, technického řešení a navržených detailů. V průběhu realizace TDI zajišťuje průběžné řízení kvality a v souladu s manuálem TDI upozorňuje na vady, kontroluje jejich odstraňování, zajišťuje administrativu vad a reportuje vše projektovému manažerovi a zástupci investora. Technický dozor svojí činností dotváří dílo naprojektované architektem do podoby očekávané klientem. V našem pojetí je TDI velmi proaktivní činností mezi projektantem, dodavatelem a klientem.

Nabízím:

 • poradenství při zpracování projektové dokumentace (kontrola a ověření cen položkového rozpočtu)
 • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo orgány státní správy
 • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací
 • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
 • kontrola oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu
 • kontrolu vad a nedodělků
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby
 • účast a řízení kontrolních dnů
 • organizaci kolaudace provedené stavby

Rozpočtářské práce

Nabízím komplexní rozpočtářské práce pro investory, projektanty a dodavatele s využitím stavebního software RTS RONET, nebo KROS 4. Mojí prioritou je maximální spokojenost klienta, proto si zakládám na rychlosti, spolehlivosti a vysoké kvalitě odvedené práce.

Položkový stavební rozpočet

Mojí specializací je vytváření položkových stavebních rozpočtů. Po dodání projektové dokumentace stavby zpracuji jednotlivé položky a ocením je v aktuálních cenových úrovních dle RTS RONET, nebo KROS 4.

Co všechno obsahuje položkový rozpočet ?

 • Krycí list rozpočtu
 • Rozpočtové náklady
 • Rekapitulace stavebních dílů
 • Vedlejší rozpočtové náklady
 • Samotný položkový rozpočet s výkazem výměr

Propočty finančních nákladů na stavbu

 • Propočet stavby je základní kalkulace, díky které dostanete první představu o ceně stavebního projektu. Vytvoření propočtu může být velice výhodné při rozhodování o způsobu financování stavby. Stavební propočet je vlastně takový přesnější nástřel celkové ceny stavby.

K vytvoření propočtu potřebuji jeden z těchto podkladů

 • Stavební studie
 • Projektová dokumentace
 • Vlastní zaměření stavby

Výkaz výměr a soupisy prací pro ocenění ve výběrovém řízení

 • Ve výkazu výměr jsou zahrnuty veškeré práce, jejich množství, druh a jakost, které jsou nutné ke zhotovení samotné stavby. Výkaz výměr je také základním dokumentem, díky kterému můžete určit nabídkovou cenu a účastnit se tak i výběrového řízení na stavební projekt. Pro vytvoření výkazu výměr je nutné dodat projektovou dokumentaci stavby.

Posuzování nabídkových cen dodavatelských firem

 • Pokud máte již vytvoření stavební rozpočet a rádi byste zjistili, zda jsou ceny jednotlivých položek adekvátní, mohu pro vás porovnat jednotlivé ceny u různých dodavatelů stavebního materiálu. Tento krok vám může ušetřit nemalé finanční náklady. Pokud si nejste jisti vytvořeným stavebním rozpočtem, neváhejte mě kontaktovat.

Ostatní služby

Uspořádání a organizování výběrových řízení

Nabízím:

 • vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby (dle požadavků investora, harmonogramu stavby, apod.)
 • přítomnost u jednání klienta s potencionálními dodavateli
 • vyhodnocení výběrového řízení dle stanovených parametrů
 • poradenství při uzavírání smluv

Analýza a vyhodnocení cenových nabídek

Nabízím:

 • všeobecné a ekonomické vyhodnocení cenových nabídek
 • zpracování analýzy vyhodnocení cenových nabídek
 • projednání a řešení klientských změn
 • oceňování klientských změn dle stanovených parametrů
 • technické poradenství a doporučování variant
 • projednání a řešení klientských změn
 • oceňování klientských změn dle stanovených parametrů
 • technické poradenství a doporučování variant

Zaměření stavby v případě rekonstrukcí bez zpracování projektové dokumentace

Nabízím:

 • zaměření stavby nebo její části pro potřeby zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu pro další ocenění
 • kontrolní zaměření provedené stavby nebo její části

Zajištění stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, včetně všech potřebných vyjádření

Nabízím:

 • vyřízení stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, tj. projednání na příslušném stavebním úřadě
 • zajištění potřebných povolení a vyjádření nutných ke stavebnímu povolení nebo stavebnímu ohlášení

Zajištění kolaudace (kolaudační souhlas) provedeného díla

Nabízím:

 • vyřízení kolaudace (kolaudačního souhlasu) nebo zkušebního provozu
 • přípravu dokladové části pro kolaudaci (kolaudační souhlas) nebo zkušební provoz

Zděné rodiné domy na klíč

Máte v plánu výstavbu rodinného domu na klíč v okolí měst Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem a okolí? Hledáte profesionální stavební firmu, která Vám zrealizuje rodinný dům na klíč dle přání a veškerých požadavků? Obraťte se na nás s Vaší představou a my Vám ji rádi pomůžeme zrealizovat!

Při naší práci klademe především důraz na kvalitně a dobře odvedenou práci, aby byl klient s našimi službami spokojen a měl při výstavbě rodinného domu co nejméně starostí. Práce provádíme kvalifikováními pracovníky a subdodavateli, za které přebíráme veškerou zodpovědnost.